Вие сте тук: Администрация Дейности Екология

Екология

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.07.2019 г.

Обява за инвестиционно предложение за "Рекултивация на общинско сметище, гр. Бобов дол"

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 04.04.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4 , АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Обява за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 11.01.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Страница 8 от 13