Вие сте тук: Администрация Дейности Транспорт

Транспорт

Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24А, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ