Вие сте тук: Начало

Вътрешни нормативни уредби

Инструкция за деловодната дейност и работата с документите в ОбА Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОВ ДОЛ

Вътрешни правила за работна заплата

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешни правила за работна заплата

Правилник за вътрешния трудов ред

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Правилник за организацията и дейността на ОЕККТО

Е-мейл Печат ПДФ

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на общински обекти на територията на Община Бобов дол