Вие сте тук: Администрация Европейска политика

Европейска политика

Проект № 10/07/2/0/00411

Е-мейл Печат ПДФ

Проект №10/07/2/0/00411, „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ ''Дружба'', кв. Миньор, гр. Бобов дол“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез инвестициите по под-мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

 

1. Информация за проекта

Информация

2. Покана за официална церемония "Първа копка"

Покана

3. Информация за проведена официална церемония "Първа копка" по проект № 10/07/2/0/00411 "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ "Дружба", кв. "Миньор", гр. Бобов дол"

Информация

Проект СВ006.1.12.042

Е-мейл Печат ПДФ

 

Проект СВ006.1.12.042 „ Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за ТГС Интеррег-ИПА България – Македония 2014-2020 г.

 

1. Резюме на Съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда и предотвратяване на риска от наводнения в трансграничния регион

Резюме на Съвместна стратегия - Bg

Резюме на Съвместна стратегия - En

Резюме на Съвместна стратегия - Mk

2. Съвместна стратегия и методология за опазване и предотвратяване на наводнения в трансграничния регион

Съвместна стратегия и методология за опазване и предотвратяване на наводнения в трансграничния регион - Bg

Съвместна стратегия и методология за опазване и предотвратяване на наводнения в трансграничния регион - En

Съвместна стратегия и методология за опазване и предотвратяване на наводнения в трансграничния регион - Mk

3. Информационни брошури

Информационна брошура - Bg

Информационна брошура - En

4. Проектни листовки

Проектна листовка - Bg

Проектна листовка - En

5. Публикации по проекта

Първо тримесечие

Второ тримесечие

Трето тримесечие

Четвърто тримесечие

Пето тримесечие

Шесто тримесечие

6. Разяснителни кампании в училищата

Разяснителна кампания - Bg

Разяснителна кампания - En

Minutes from awareness-raising campaign

7. Официална церемония "Първа копка"

Официална церемония "Първа копка"

8. Финална пресконференция

Покана

Презентация - Bg

Презентация - En

Доклад

9. Информационна табела

Информационна табела

10. Банер

Банер