Вие сте тук: Администрация

Общинска администрация

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бобов дол. Приложения

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 03.09.2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Вътрешни правила за работа в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в Община Бобов дол

Заповед

Устройствен правилник

Е-мейл Печат ПДФ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Инструкция за деловодната дейност в Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Заповед

Вътрешни правила за работна заплата

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешни правила за работна заплата

Страница 2 от 3