Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Съобщения по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Публични регистри (във връзка с чл. 5, ал. 5 от ЗУТ)

Е-мейл Печат ПДФ

Регистри на РС

Регистър на РС - 2018 г.

 

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация на сгради

 

Допуснати ПУП

Допуснати ПУП - 2018 г.

Допуснати ПУП - 2019 г.

 

Регистър на одобрени ПУП

Регистър на одобрени ПУП - 2018 г.

 

Регистър на технически паспорти

Регистър на технически паспорти - 2018 г.

Регистър на технически паспорти - 2019 г.

Обява за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 11.01.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Заповед за определяне на граници, относно събиране и извозване на битови отпадъци

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 3 от 13