Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Препоръки за защита при бедствия

Е-мейл Печат ПДФ

Препоръки за защита при бедствия

Списък на административните услуги предоставяни от детските градини в гр. Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Списък на административните услуги предоставяни от ДГ "Дружба" град Бобов дол

Списък на административните услуги предоставяни от ДГ "Миньор" град Бобов дол

Съобщения по чл. 18а от АПК

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение № 94.Б.48/ 19.12.2019 г., адресирано до Борислав Сергиев, с адрес гр. София - дата на публикуване - 20.12.2019 г.

Съобщение № 94.Л.54/ 20.06.2019 г., адресирано до Елисавета Спасова, с адрес гр. София - дата на публикуване - 15.01.2020 г.

Съобщение № 94.Г.134/ 11.07.2019 г., адресирано до Елисавета Спасова, с адрес гр. София - дата на публикуване - 15.01.2020 г.

Съобщение № 94.Г.8/ 28.02.2020 г., адресирано до Станка Стойнева, с адрес гр. София - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.Л.5/ 28.02.2020 г., адресирано до Станка Стойнева, с адрес гр. Благоевград - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.С.20/ 28.02.2020 г., адресирано до Борислав Борисов, с адрес гр. Дупница - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.Б.19/ 29.06.2020 г., адресирано до Иванка Давидкова, с адрес гр. Бобов дол - дата на публикуване - 29.06.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Михаил Киселички, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Румяна Киселичка, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Теодора Киселичка, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Антоанета Тодорова, с адрес: гр. Кърджали - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Александра Виднярска, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Олег Владимиров , с адрес: гр. София - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Д-1075#1/13.08.2020 г. адресирано до Сергей Сергиев, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 13.08.2020 г.

Съобщение № 94-Д-1075#1/13.08.2020 г. адресирано до Кирил Кирилов, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 13.08.2020 г.

Информация по чл.116, буква "д", ал.1 от ЗООС за засегнатата общественост, относно аварийно планиране на предприятия на територията на община Бобов дол с висок и нисък рисков потенциал

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 25.11.2019 г.

Информация по чл.116, буква "д", ал.1 от ЗООС за засегнатата общественост, относно аварийно планиране на предприятия на територията на община Бобов дол с висок и нисък рисков потенциал

Страница 3 от 18