Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Отчети по Закона за енергийна ефективност

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска програма - ЗЕВИ 2019-2022 г. - ОТЧЕТ - ИЗТЕГЛИ - Дата на публикуване 22.03.2021г.

Отчет изпълнение на плановете по чл.12 за управление на ЕЕ - 2020 г.

Общинска програма - ЗЕВИ 2019-2020 г. - Дата на публикуване - 13.03.2020 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2020-2024 - Дата на публикуване - 29.01.2020 г.

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2019 г.

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2018 г.

Отчет програма насърчаване използването на енергия от ВЕИ - 2018 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 08.11.2019 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 08.11.2019 г.


След петмесечни преговори и консултации Представителна делегация от Китай посети Бобов дол по покана на адв. Елза Величкова

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед за определяне на граници, относно събиране и извозване на битови отпадъци

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № 228/28.06.2019 г. за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" ДГ "Дружба"

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № 228/28.06.2019 год. за избран заявител по схема "Училищен под" и схема "Училищно мляко" в ДГ "Дружба" гр. Бобов дол

Обява за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.07.2019 г.

Страница 7 от 21