Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Обява за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 11.01.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Заповед за определяне на граници, относно събиране и извозване на битови отпадъци

Е-мейл Печат ПДФ

Празник на град Бобов дол 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

Каталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране

Е-мейл Печат ПДФ

КАТАЛОГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ И СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

Кметът на община Бобов дол взе дейно участие в откриването на първия учебен ден

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 8 от 17