Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - РИОСВ-Перник

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 04.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ № ПЕ-5-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Приключи великденската благотворителна инициатива на децата от ДГ "Миньор", "Дете с добра душа"

Е-мейл Печат ПДФ

Седмица на гората и фолклорен концерт в ДГ "Дружба"

Е-мейл Печат ПДФ

Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24А, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 28.03.2017 г.

Страница 10 от 14