Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Обявления по чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Обявления по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Уведомления по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-463/ 04.07.2018 г. и ПУП

Заповед № З-556/ 07.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-576/ 20.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-895/ 21.12.2018 г. и ПУП

Страница 2 от 13