Вие сте тук: Общински съвет

Общински съвет

Списък на общинските съветници мандат 2007-2011 г. по политически партии

Е-мейл Печат ПДФ

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

МАНДАТ 2007/2011 ГОД. ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

1. инж. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА Коалиция “Народен вот”

2. АНТОН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ – Коалиция “Народен вот”

3. инж. АТАНАС ПАНДЕВ КАПТИЕВ – ПП “Лидер”

4. БОРИСЛАВ ОРЛИНОВ ДЕЛИБАЛТОВ – ПП “БСП”

5. инж.ВАСИЛ ВЕРГИЛОВ ВЕЛИНОВ – Коалиция “Народен вот”

6. ВАЛЕНТИНА МИЛЕВА МИЛАНОВА – ПП “Лидер”

7. инж. ДИМИТЪР БОЯНОВ ГАНЧЕВ – ПП “Лидер”

8. инж. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ – ПП “Атака”

9. инж. ИВАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ – ПП “БСП”

10. ЙОРДАНКА НИКИФОРОВА КАЛЕНИЧКОВА – ПП “БСП”

11. Д-р МЕЛЕК ОСМАНОВА АНАНОВА – Коалиция “Народен вот”

12. инж. НЕЛИ ВЪЛЧЕВА КАРИПОВА – ПП “ГЕРБ”

13. инж. МАРИАНА ВАСИЛЕВА КАЦАРСКА – Коалиция “Народен вот”

14. ПАВЕЛ НАЧОВ НИНОВ – ПП “Лидер”

15. РАНГЕЛ ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ – ПП “БСП”

16. САШКО НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ – ПП “БСП”

17. СТОИЧКО КИРИЛОВ СТОЯНОВ – ПП “Атака”

Препис - извлечение от Протокол № 1 от 30.01.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 07.02.2017 г., 12:45 ч.

Целият документ ТУК

Препис - извлечение от Протокол № 12 от 29.12.2016 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 06.01.2017 г., 16:00 ч.

Целият документ ТУК

Публичен регистър на местните референдуми

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен регистър на местните референдуми

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Бобов дол за периода 2015-2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 Г.

Дата на публикуване - 25.02.2016 г.

Страница 9 от 11