Вие сте тук: Общински съвет

Общински съвет

Препис - извлечение от Протокол № 4 от 20.04.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 28.04.2017 г.

Целият документ ТУК

Препис - извлечение от Протокол № 3 от 31.03.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 10.04.2017 г.

Целият документ ТУК

Препис - извлечение от Протокол № 2 от 28.02.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 10.03.2017 г., 16:10 ч.

Целият документ ТУК

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за 2014 - 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2014 год. и първото шестмесечие на 2015 год.

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 година

Страница 9 от 12