Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване, благоустройство"

Печат

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване, благоустройство" - Дата на публикуване 23.07.2018 год.