Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Бобов дол за 2020 г.

Печат

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА 2020 Г.

Дата на публикуване - 22.04.2020 г.