Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бобов дол. Приложения

Печат

Дата на публикуване - 03.09.2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4