Уведомление за инвестиционно предложение от "Декарт Корпорейшън"

Печат

Дата на публикуване 07.09.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Декарт Корпорейшън" - Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой с капацитет 19.8 MW - ИЗТЕГЛИ