Обява до заентересованите лица и общественост

Печат

Дата на публикуване 15.07.2020 год.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС ТУК