Покана за заседание на постоянната комисия по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Печат