Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи собственост на община Бобов дол

Печат