Обява за конкурс в Община Кюстендил за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги"

Печат

Обява за провеждане на конкурс за избор на експерт "информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Кюстендил и длъжностна характеристика