Прекъсване на електрозахранването в централна градска част на 22.07.2019 год.

Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на гр. Бобов дол, обслужван от ЧЕЗ Разпределение, за периода 13,00 до 16,00 часа на 22.07.2019 г. ще бъде прекъснато електрозахранването в централна градка част, трафопост "Надежда".

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО