С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат

На 04.09.2019 год. (сряда) от 17,00 часа ще се проведе заседание на ОИК БОБОВ ДОЛ.