Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол за 2019 година

Печат

Дата на публикуване - 24.08.2020 г.