Обява до жителите, които са подали заявления за добиване на дърва за огрев

Печат