Обява до жителите, които са подали заявления за добив на дърва за огрев

Печат