Обява за откриване на процедура за отдаване под наем на обект №1 - банков офис с площ 73,93 кв.м.

Печат

Дата на публикуване 19.07.2019 год