Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Печат