Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот

Печат