Публичен търг с явно наддаване за продажба на 8 бр. група дървета

Печат