Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на група дървета

Печат