Публичен търг с явно наддаване за продажба на 50 бр. група дървета

Печат