Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот

Печат