Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Печат