Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти

Печат