Публичен търг с явно наддаване за продажба на водонагревен котел

Печат