Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища - публична общинска собственост

Печат