Публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем на общински имоти

Печат