Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Печат