Народно читалище "Васил Левски" с. Новоселяне

Печат

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” СЕЛО НОВОСЕЛЯНЕ,

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

 

Народно читалище “Васил Левски” село Новоселяне, община Бобов дол е създадено 2008 година. Вписано е в регистъра на народните читалища под № 3371/18.08.2008 год., който се води от Министерство на културата. В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Кюстендилски окръжен съд е вписано ръководство, както следва:

Настоятелство в състав:

Йордан Борисов Антов – Председател;

Димчо Василев Димитров;

Иванка Крумова Агонцева;

Марийка Кирилова Дуранска.

Проверителна комисия в състав:

Йорданка Димитрова Стефанова – Председател;

Георги Крумов Цинцарски;

Лиляна Любомирова Дракова.

Читалището разполага с библиотека, а библиотечният фонд е 3 500 библиотечни единици.