Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева

Печат

БАЛАНС НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КЪМ 31.12.2018 Г. В ЛЕВА