Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година

Печат

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ