Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева

Печат

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в левове