Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в хиляди лева

Печат

БАЛАНС НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КЪМ 31.12.2019 Г. В ХИЛЯДИ ЛЕВА