Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2020 г. в хиляди лева

Печат

Дата на публикуване - 06.11.2020 г.

БАЛАНС НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КЪМ 30.09.2020 Г. В ХИЛЯДИ ЛЕВА