Решение № 139/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г.

Печат

 

Дата на публикуване - 06.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 139/11.09.20 Г. НА ОБС ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2019 Г.