Решение № 140/11.09.20 г. на ОбС относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г.

Печат

Дата на публикуване - 06.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 140/11.09.20 Г. НА ОБС ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06.2020 Г.