Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - Приложение № 8-НС (ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ)

Печат

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - Приложение № 8-НС (ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ) - ИЗТЕГЛИ