Заповед № З-618/ 07.10.2019 г. относно разлепването на агитационни материали

Печат