Заповед № З-620/ 07.10.2019 г. относно опазването на обществения ред в деня на изборите

Печат